Tutkimustaustani liittyy vahvasti käyttäjäkokemuksen tutkimiseen erilaisissa laite- ja sovellusympäristöissä useita tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Julkaisutietojen lisäksi tälle sivustolle on koottu lomakepohjia, joita voit vapaasti hyödyntää tutkimuksissasi.