Theses and book chapters

Theses

  1. Arhippainen, L. (2009) Studying user experience: issues and problems of mobile services – Case ADAMOS: User experience (im)possible to catch? University of Oulu. Department of Information Processing Science. Doctoral thesis. 245.
  2. Arhippainen, L. (2002) Use of third-party components is software development – the integrator’s point of view. University of Oulu, Master thesis. (72 + 12).

Publications and articles intended for professional communities and the general public

  1. Arhippainen, L. Mukautuvan vuorovaikutuksen kokeminen. (196 – 200). Teoksessa ”Älykkäiden ympäristöjen suunnittelu, Kohti ekologista systeemiajattelua”. Kaasinen, E., & Norros, L. (Toim.). Teknologiateollisuus ry. Tampere. 2007, 320.
  2. Arhippainen, L. Use and integration of third-party components in software development. VTT Electronics, Espoo. 68 p. + app. 16 p. VTT Publications : 489.
  3. Arhippainen, L. 3E-menetelmä päiväkirjaan sanattoman ja sanallisen ilmaisun avaajaksi. Kirjallisuusterapialehti. 1/ 2008. (17-19).